Phương án phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 29/PA-BCĐ
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung Phương án phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biều HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về