Top slide banner
V/v xây dựng chương trình hành động của các ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp
Số ký hiệu văn bản 60/CV-UBBC
Ngày ban hành 28/04/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung V/v xây dựng chương trình hành động của các ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 60_CV-UBBC.pdf