Top slide banner
Trao đổi về niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt trong hội trường
Số ký hiệu văn bản 47/CV-UBBC
Ngày ban hành 11/05/2021
Ngày hiệu lực 11/05/2021
Trích yếu nội dung Trao đổi về niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt trong hội trường
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 74_cv-ubbc-trao-doi-ve-niem-yet-ds-va-tstt.pdf