Top slide banner
Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo bầu cử về lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 03-TB/BCĐ
Ngày ban hành 10/05/2021
Ngày hiệu lực 10/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo bầu cử về lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 03-TB_BCĐ kết luận của BCĐ về lãnh đạo công tác bầu cử.pdf