Top slide banner
Thông báo tham dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội
Số ký hiệu văn bản 91/TB-UBBC
Ngày ban hành 21/05/2021
Ngày hiệu lực 21/05/2021
Trích yếu nội dung Thông báo tham dự khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 91_TB-UBBC Tham dự khai mạc bầu cử.pdf