Top slide banner
Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 100/NQ-UBBC
Ngày ban hành 25/05/2021
Ngày hiệu lực 25/05/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mộc Châu khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 100_NQ-UBBC Công bố kết quả bầu cử và DS người trúng cử.pdf