Top slide banner
Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 105/NQ-UBBC
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 105_nq-ubbc-xac-nhan-tu-cach-dai-bieu-hdnd.pdf