Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 105/NQ-UBBC
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về