Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND-UBND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 476/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND-UBND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về