Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn học nghệ thuật năm 2020
Số ký hiệu văn bản 615/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/03/2021
Ngày hiệu lực 26/03/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn học nghệ thuật năm 2020
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về