Top slide banner
V/v tuyên truyền chống ép giá trong tiêu thụ sản phẩm Mận hậu Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 1695/UBND-KTHT
Ngày ban hành 08/06/2021
Ngày hiệu lực 08/06/2021
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền chống ép giá trong tiêu thụ sản phẩm Mận hậu Mộc Châu
Hình thức văn bản Nông sản Mộc Châu
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv1695_0001.pdf