Top slide banner
Triển khai hỗ trợ các điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản an toàn của huyện Mộc Châu tại thành phố Hà Nội năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1970/KH-UBND
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 30/06/2021
Trích yếu nội dung Triển khai hỗ trợ các điểm trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản an toàn của huyện Mộc Châu tại thành phố Hà Nội năm 2021
Hình thức văn bản Nông sản Mộc Châu
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh1970_0001.pdf