Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu văn bản 350/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới (lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, thi và tuyển sinh) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 350-GD.pdf