Top slide banner
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiệnu kết luận thanh tra
Số ký hiệu văn bản 2292/KH-UBND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiệnu kết luận thanh tra
Hình thức văn bản Công tác Thanh Tra
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh2292_0001.pdf