Top slide banner
Triển khai Đề án thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thị trấn Mộc Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1626/KH-UBND
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Trích yếu nội dung Triển khai Đề án thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn trên địa bàn thị trấn Mộc Châu năm 2021
Hình thức văn bản Đề án phân loại chất thải rắn
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv1626.pdf