Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Số ký hiệu văn bản 124/QĐ-SNV
Ngày ban hành 26/03/2020
Ngày hiệu lực 26/03/2020
Trích yếu nội dung Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2020
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về