Về việc tạm giữ lại 10% chi thường xuyên năm 2020 của các cơ quan, đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn
Số ký hiệu văn bản 915/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2020
Ngày hiệu lực 13/04/2020
Trích yếu nội dung Về việc tạm giữ lại 10% chi thường xuyên năm 2020 của các cơ quan, đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về