Phê duyệt kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2020
Số ký hiệu văn bản 3467/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2020
Ngày hiệu lực 08/12/2020
Trích yếu nội dung Phê duyệt kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo năm 2020
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về