Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù năm 2020
Số ký hiệu văn bản 10/KH-UBND
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù năm 2020
Hình thức văn bản Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về