Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu văn bản 415/KH-UBND
Ngày ban hành 20/02/2020
Ngày hiệu lực 20/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Hình thức văn bản Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về