Báo cáo kết quả công tác giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 470/BC-UBND
Ngày ban hành 13/05/2020
Ngày hiệu lực 13/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
Hình thức văn bản Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về