Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
Số ký hiệu văn bản 642/BC-UBND
Ngày ban hành 04/07/2020
Ngày hiệu lực 04/07/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
Hình thức văn bản Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về