Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1102/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2020
Ngày hiệu lực 16/11/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục năm 2020
Hình thức văn bản Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về