Kế hoạch thực hiện Kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Số ký hiệu văn bản 13/KH-UBND
Ngày ban hành 02/01/2020
Ngày hiệu lực 02/01/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Hình thức văn bản Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về