Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Số ký hiệu văn bản 940/BC-UBND
Ngày ban hành 29/09/2020
Ngày hiệu lực 29/09/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Hình thức văn bản Phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về