Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1711/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-qd1711_0001.pdf