Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động tiên tiến" của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 1712/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung Công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" và "Tập thể lao động tiên tiến" của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-154913pm-qd1712_0001.pdf