Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản dự thi
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
Hình thức văn bản Phòng chống tham nhũng
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về