Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13
Số ký hiệu văn bản 2774/KH-UBND
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13
Hình thức văn bản Tiếp công dân
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm Tải về