Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 22/9/2021
Số ký hiệu văn bản 14/BC-TTCH
Ngày ban hành 22/09/2021
Ngày hiệu lực 22/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Mộc Châu ngày 22/9/2021
Hình thức văn bản Phòng chống Covid-19
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về