Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội Người cao tuổi huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 1878/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội Người cao tuổi huyện Mộc Châu, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về