Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm tổ chức, thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" giai đoạn 2020
Số ký hiệu văn bản 1879/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 02/08/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm tổ chức, thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam" giai đoạn 2020
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về