Khen thưởng đột xuất cho các hộ gia đình hiến đất, tài sản trên đất để làm mương thoát lũ tại Tiểu khu 40, thị trấn Nông Trường Mộc Châu
Số ký hiệu văn bản 2491/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng đột xuất cho các hộ gia đình hiến đất, tài sản trên đất để làm mương thoát lũ tại Tiểu khu 40, thị trấn Nông Trường Mộc Châu
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-qd2491_0001.pdf