Khen thưởng đột xuất cho các hộ gia đình hiến đất làm đường giao thông trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 2492/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng đột xuất cho các hộ gia đình hiến đất làm đường giao thông trên địa bàn thị trấn Nông Trường Mộc Châu năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về