KT Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 4125/KH-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung KT Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022
Hình thức văn bản Công tác cán bộ
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-ke hoach tiep nhan gv 2022 chuan Kế hoạch tiêp nhận GV 2022.pdf