Top slide banner
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/KH-HĐPL
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nguyễn Thị Hoa
Tài liệu đính kèm Tuyen truyen pho bien PL.pdf