Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng bản Kè Tèo, xã Nà Mường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Số ký hiệu văn bản 41/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng bản Kè Tèo, xã Nà Mường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-41 qd ubnd khen thuong na muong.pdf
signed-41. danh sach khen ntm ban ke teo xa na muong.pdf