Khen thưởng cho các Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình và Nông dân sản xuất giỏi huyện Mộc Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 20/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các Doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình và Nông dân sản xuất giỏi huyện Mộc Châu năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-qd20_0001.pdf