Top slide banner
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính Nhà nước huyện Mộc Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 116/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2022
Ngày hiệu lực 24/01/2022
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính Nhà nước huyện Mộc Châu năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-qd116_0001.pdf