Công nhận các danh hiệu thi đua năm 2021
Số ký hiệu văn bản 37/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Công nhận các danh hiệu thi đua năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-37 qd ubnd cong nhan danh hieu thi dua 2021.pdf
signed-37 cstd.pdf
signed-37 ldtt cn.pdf
signed-37 ldtt tt.pdf