Top slide banner
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021
Số ký hiệu văn bản 3074/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/11/2021
Ngày hiệu lực 24/11/2021
Trích yếu nội dung Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021
Hình thức văn bản Khen thưởng, kỷ luật
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-3074 qd ubnd khen thuong.pdf
signed-3074-ds kem theo.pdf