Top slide banner
về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC về lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu văn bản 726/STNMT-QLMT
Ngày ban hành 03/03/2022
Ngày hiệu lực 03/03/2022
Trích yếu nội dung về việc xin ý kiến tham gia đối với dự thảo Quyết định Công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC về lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm saoy-726.pdf