Top slide banner
Về việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường trong thời gian sửa đổi quy trình giải quyết các thủ tịch hành chính theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Số ký hiệu văn bản 578/UBND-KT
Ngày ban hành 23/02/2022
Ngày hiệu lực 23/02/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường trong thời gian sửa đổi quy trình giải quyết các thủ tịch hành chính theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-578.pdf.pdf