Top slide banner
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quả lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1426/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quả lý nhà nước của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
Hình thức văn bản Công bố TTHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-1426-1 BQLKCN.pdf
signed-1426-2bqlkcn.pdf