Top slide banner
KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022
Số ký hiệu văn bản 426/KH-UBND
Ngày ban hành 18/02/2022
Ngày hiệu lực 18/02/2022
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản đã ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Long Trung Tâm
Tài liệu đính kèm 10.-ke-hoach-thuc-hien-papi-2022.pdf
10.1-phu-luc-cac-nhiem-vu-papi-2022.pdf