Top slide banner
Kế hoạch Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023
Số ký hiệu văn bản 986/KH-UBND
Ngày ban hành 23/03/2023
Ngày hiệu lực 23/03/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản CCHC
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm signed-signed-ke-hoach-khac-phuc-han-che-trong-chi-so-sipas-2022.pdf
signed-phu-luc-nhiem-vu-nang-cao-sipas.pdf