Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN 15/01/2021 Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 61
Tải về 0
1185/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khoá XV
Lượt xem: 63
Tải về 1
1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021 Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương; giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
Lượt xem: 71
Tải về 2
1187/NQ-UBTVQH14 11/01/2021 Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 63
Tải về 1
133/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 60
Tải về 1
118/2020/QH14 19/06/2020 Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
Lượt xem: 58
Tải về 1
85/2015/QH13 10/07/2015 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Lượt xem: 58
Tải về 1
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu