Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/UBBC 15/04/2021 Hướng dẫn việc lập danh sách cử tri
Lượt xem: 17
Tải về 1
18/NQ-UBBC 25/02/2021 Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 29
Tải về 5
16/UBBC 21/02/2021 Hướng dẫn một số nội dung trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 30
Tải về 4
14/UBBC 18/02/2021 Hướng dẫn hòm phiếu, niêm yết danh sách cử tri, bảng niêm yết ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 50
Tải về 9
12/TB-UBBC 17/02/2021 Thông báo thời gian, địa điểm, thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 29
Tải về 2
03-HD/TU 23/01/2021 Hướng dẫn về công tác nhân sự Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 19
Tải về 4
148/2021/NQ-HĐND 18/01/2021 Quy định mức chi, thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí đối với nội dung chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Sơn La
Lượt xem: 31
Tải về 8
111/UBND-NC 13/01/2021 Về việc triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 20
Tải về 1
39/QĐ-UBND 11/01/2021 Thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 18
Tải về 0
244/KH-UBND 30/12/2020 Triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 20
Tải về 2
12
Cơ quan ban hành
Ủy ban trung ương MTTQ