Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1717-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 11
Tải về 0
1718-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 9
Tải về 0
1720-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 10
Tải về 0
1721-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 13
Tải về 0
1653-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ xung quy hoạch cán bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 10
Tải về 0
1654-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Nội vụ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 11
Tải về 0
1655-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Thanh tra huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 10
Tải về 0
1656-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Tư pháp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 10
Tải về 0
1657-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Giáo dục và Đao tạo huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 18
Tải về 3
1658-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 13
Tải về 1
12345
Cơ quan ban hành
Ủy ban trung ương MTTQ