Top slide banner
Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01-TB/BCĐ 28/09/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Mộc Châu Tải về
467-QĐ/HU 28/09/2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về chuyển dododir số, giai đạo 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
02-QĐ/BCĐ 28/09/2022 Quyết định về việc thành lập các Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện Mộc Châu Tải về
59-KH/HU 29/09/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 31/8/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
03-TB/BCĐ 10/05/2021 Thông báo kết luận của Ban chỉ đạo bầu cử về lãnh đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
83-QĐ/HU 15/01/2021 Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bâu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
09-KH/HU 31/12/2020 Kế hoạch về lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
41-KL/HU 16/12/2020 Kết luậ của BTV huyện ủy về công tác cán bộ ở cơ quan, phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện Tải về
02-CT/HU 09/11/2020 Chỉ thị của Ban Thường vụ huyện uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
1717-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) Tải về
123456
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu