Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
41-KL/HU 16/12/2020 Kết luậ của BTV huyện ủy về công tác cán bộ ở cơ quan, phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện
Lượt xem: 14
Tải về 3
1717-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 18
Tải về 1
1718-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 18
Tải về 1
1720-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 15
Tải về 0
1721-QĐ/HU 02/07/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 22
Tải về 0
1653-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ xung quy hoạch cán bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 19
Tải về 1
1654-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Nội vụ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 16
Tải về 1
1655-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Thanh tra huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 16
Tải về 1
1656-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Tư pháp huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 16
Tải về 0
1657-QĐ/HU 09/06/2020 V/v phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Phòng Giáo dục và Đao tạo huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)
Lượt xem: 24
Tải về 3
12345