Top slide banner
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
19/TB-HĐTD 28/05/2024 Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 53
Tải về 2
20/TB-HĐTD 28/05/2024 Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 48
Tải về 2
266/QĐ-UBND 24/05/2024 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 45
Tải về 620
08/TB-PTQĐ 04/05/2024 Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 128
Tải về 20
07/TB-UBND 03/05/2024 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 130
Tải về 7
204/QĐ-PTQĐ 02/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 75
Tải về 4
205/QĐ-PTQĐ 02/05/2024 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 (phỏng vấn), kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 113
Tải về 7
84/TB-PTQĐ 01/03/2024 Thông báo Tuyển dung viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu năm 2024
Lượt xem: 142
Tải về 3
607/TB-UBND 15/11/2023 Thông báo Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập trực thuộc UBND huyện Mộc Châu, lần 02 năm 2023
Lượt xem: 356
Tải về 6
08/TB-HĐKTSH 10/04/2023 Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào là viên chức năm 2023
Lượt xem: 330
Tải về 178
12
Cơ quan ban hành
Công an huyện Mộc Châu