Tổng số: 92
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/TB-HĐTD 09/05/2022 THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN MỘC CHÂU NĂM 2022
Lượt xem: 32
Tải về 8
608/QĐ-UBND 04/05/2022 Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về 2
56/TB-UBND 14/03/2022 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu, năm 2022
Lượt xem: 56
Tải về 21
4125/KH-UBND 20/12/2021 KT Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 116
Tải về 21
3235/QĐ-UBND 10/12/2021 Phê duyệt kết quả kiểm tra Vòng 1 của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021
Lượt xem: 78
Tải về 3
328/TB-UBND 10/12/2021 TB Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021
Lượt xem: 99
Tải về 10
275/TB-UBND 19/10/2021 Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021
Lượt xem: 347
Tải về 100
2615/KH-UBND 23/08/2021 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu 2021
Lượt xem: 177
Tải về 54
1907/QĐ-UBND 04/08/2021 Về việc điều động đối với ông Nguyễn Trung Lĩnh
Lượt xem: 87
Tải về 6
1908/QĐ-UBND 04/08/2021 Về việc điều động đối với ông Phạm Quốc Đoàn
Lượt xem: 81
Tải về 4
12345678910
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu