Top slide banner
Tổng số: 96
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
32/TB-UBND 24/03/2023 TB Tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2023 (New)
Lượt xem: 8
Tải về 0
364/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mộc Châu năm 2023
Lượt xem: 116
Tải về 16
733/QĐ-UBND 27/05/2022 Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 192
Tải về 42
13/TB-HĐTD 26/05/2022 TB Công nhận kết quả tuyển dụng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu
Lượt xem: 147
Tải về 4
06/TB-HĐTD 09/05/2022 THÔNG BÁO DANH SÁCH VÀ TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN MỘC CHÂU NĂM 2022
Lượt xem: 172
Tải về 14
608/QĐ-UBND 04/05/2022 Về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 122
Tải về 2
56/TB-UBND 14/03/2022 Thông báo Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Mộc Châu, năm 2022
Lượt xem: 127
Tải về 24
4125/KH-UBND 20/12/2021 KT Tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2022
Lượt xem: 204
Tải về 22
3235/QĐ-UBND 10/12/2021 Phê duyệt kết quả kiểm tra Vòng 1 của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021
Lượt xem: 180
Tải về 6
328/TB-UBND 10/12/2021 TB Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mộc Châu năm 2021
Lượt xem: 171
Tải về 10
12345678910
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Công an huyện Mộc Châu