Tổng số: 50
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
591/KH-UBND 02/03/2021 Kế hoạch tiếp nhận viên chức về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mộc Châu năm 2021
Lượt xem: 54
Tải về 35
279/QĐ-UBND 27/01/2021 Về việc bổ nhiệm đối với công chức
Lượt xem: 65
Tải về 24
3599/QD-UBND 24/12/2020 Điều động và bổ nhiệm đối với ông Đặng Phương Hinh
Lượt xem: 40
Tải về 16
3595/QĐ-UBND 24/12/2020 Điều động và bổ nhiệm đối với ông Lê Đức Quỳnh
Lượt xem: 32
Tải về 14
3598/QĐ-UBND 24/12/2020 Bổ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Hường
Lượt xem: 32
Tải về 18
3260/QĐ-UBND 20/11/2020 V/v giải quyết chế độ nghỉ thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ đối với ông Đặng Mạnh Thắng
Lượt xem: 22
Tải về 8
3253/QĐ-UBND 17/11/2020 V/v giải quyết chế độ nghỉ thôi việc và hưởng chế độ BHXH đối với ông Lường Văn Sinh
Lượt xem: 22
Tải về 5
3178/QĐ-UBND 10/11/2020 V/v giải quyết chế độ nghỉ thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ đối với ông Đinh Văn Hiếu
Lượt xem: 27
Tải về 5
3165/QĐ-UBND 04/11/2020 V/v giải quyết chế độ nghỉ thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ đối với ông Hà Văn Chương
Lượt xem: 14
Tải về 2
3089/QĐ-UBND 27/10/2020 Điều động và bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Hoà
Lượt xem: 46
Tải về 23
12345
Cơ quan ban hành