Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1102/QĐ-UBND 16/11/2020 Báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục năm 2020
Lượt xem: 13
Tải về 0
940/BC-UBND 29/09/2020 Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Lượt xem: 12
Tải về 1
642/BC-UBND 04/07/2020 Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
Lượt xem: 16
Tải về 1
470/BC-UBND 13/05/2020 Báo cáo kết quả công tác giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
Lượt xem: 16
Tải về 0
445/KH-UBND 24/02/2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" năm 2020
Lượt xem: 14
Tải về 0
447/KH-UBND 24/02/2020 Kế hoạch tổ chức các Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới
Lượt xem: 17
Tải về 0
415/KH-UBND 20/02/2020 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Lượt xem: 10
Tải về 0
13/KH-UBND 02/01/2020 Kế hoạch thực hiện Kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020
Lượt xem: 21
Tải về 0
09/KH-UBND 02/01/2020 Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Lượt xem: 14
Tải về 0
10/KH-UBND 02/01/2020 Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho các đối tượng đặc thù năm 2020
Lượt xem: 9
Tải về 0